O nás

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. (ve zkratce ARPZPD ČR ) je otevřeným, nepolitickým občanským sdružením s právní subjektivitou. Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.

Liberecký klub ARPZPD ČR byl založen dne 29. ledna 1996. V čele klubu stojí výbor klubu, který ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. 

Zaměření 

Hlavním posláním libereckého klubu je pomáhat zdravotně postiženým dětem a jejich rodičům. Z tohoto kréda vychází i většina činností, které se realizují jak z pražského ústředí, tak v libereckém klubu samotném. Většina činností klubu, zejm. zájmové a sportovní činnosti, je ovšem do značné míry závislá na podpoře sponzorů. Některé akce, zejm. letní tábory, jsou sice částečně hrazeny ze státní dotace, ta ovšem tvoří pouze zlomek celkových nákladů. Navíc její výše neustále klesá. Proto se na tomto místě patří poděkovat všem, kteří činnost našeho klubu dotují (viz záložka Poděkování).